Inhibitory VEGF ve 2. a dalších liniích léčby kolorektálního karcinomu

Číslo: 5 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Barbora Dobiašová
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Klíčová slova: kolorektální karcinom, CRC, inhibitory angiogeneze, vaskulární endoteliální růstový faktor, VEGF, bevacizumab, aflibercept, ramucirumab, regorafenib
Citace: Dobiašová B. Inhibitory VEGF ve 2. a dalších liniích léčby kolorektálního karcinomu. Farmakoterapie 2018;14(5):637–641.

Souhrn

Zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku je jednou z nejčastějších onkologických diagnóz v ČR i v celosvětovém měřítku. Asi u poloviny pacientů s touto diagnózou dochází k rozvoji diseminovaného onemocnění, což významně zhoršuje dosažitelné výsledky léčby. Metastatický kolorektální karcinom je systémovým onemocněním vyžadujícím systémovou léčbu. Standardem zůstává chemoterapie, která působí neselektivně na rychle rostoucí buňky organismu. Nástup antiangiogenní terapie v kombinaci s chemoterapií znamenal velký průlom v léčbě diseminovaného nádoru kolorekta. Přidání cílených přípravků k chemoterapii, ale i jejich samostatné použití (zejména ve vyšších liniích léčby) může vést ke zlepšení léčebných výsledků.

Literatura

Dobiašová B. Inhibitory VEGF ve 2. a dalších liniích léčby kolorektálního karcinomu. Farmakoterapie 2018;14(5):637–641.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky