Osimertinib v 1. linii léčby NSCLC s mutací EGFR

Číslo: 5 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: metabodoc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Klíčová slova: osimertinib, NSCLC, mutace EGFR, tyrosinkinázový inhibitor, gefitinib, erlotinib, 1. linie
Citace: Vrána D. Osimertinib v 1. linii léčby NSCLC s mutací EGFR. Farmakoterapie 2018;14(5):648–652.

Souhrn

Osimertinib představuje třetí generaci ireverzibilních tyrosinkinázových inhibitorů a je schopen blokovat jak aktivační mutaci EGFR, tak rezistentní mutaci T790M. Jeho postavení v 1. linii léčby NSCLC měla ozřejmit studie III. fáze FLAURA, která randomizovala nepředléčené pacienty s lokálně pokročilým či metastazujícím karcinomem plic nesoucím mutaci EGFR (delece exonu 19 či mutace L858R) do ramene s osimertinibem, nebo tyrosinkinázovým inhibitorem (gefitinibem či erlotinibem). Studie prokázala prodloužení přežití bez progrese (PFS) z 10,2 měsíce na 18,9 měsíce v rameni s osimertinibem. Prospěch byl pozorován ve všech podskupinách, včetně pacientů s mozkovými metastázami. Data pro celkové přežití (OS) zatím bohužel nejsou k dispozici. Osimertinib současně prokázal lepší profil toxicity v porovnání s erlotinibem či gefitinibem, a představuje tak novou perspektivní molekulu do 1. linie léčby pacientů s NSCLC s aktivačními mutacemi EGFR.

Literatura

Vrána D. Osimertinib v 1. linii léčby NSCLC s mutací EGFR. Farmakoterapie 2018;14(5):648–652.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky