Léčba metastatického karcinomu prsu v 1. linii

Číslo: 5 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Lucie Reifová
Autoři - působiště: Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce, Praha
Klíčová slova: hormonální receptory, receptor HER2, TNBC, triple-negativní karcinom prsu, inhibitory CDK4/6
Citace: Reifová L. Léčba metastatického karcinomu prsu v 1. linii. Farmakoterapie 2018;14(5):653–657.

Souhrn

Metastatický karcinom prsu je sice nevyléčitelným, ovšem zároveň léčitelným onemocněním. Systémová léčba prodlužuje období do progrese onemocnění, zmírňuje symptomy choroby, zlepšuje kvalitu života pacientů a někdy prodlužuje i celkové přežití. Při výběru léčebných prostředků zohledňujeme jejich co nejlepší účinek pro jednotlivou pacientku a konkrétní nádor, ale také co nejmenší toxicitu. Zvolený terapeutický postup pro 1. linii léčby má zásadní význam, protože zpravidla nejvíce ovlivní průběh onemocnění a může i oddálit vznik rezistence na další linie léčby. Navíc zdravotní pojišťovny v České republice striktně vymezují úhradu některých léků právě jen pro 1. linii metastatického karcinomu prsu (v dalších liniích již pro tento konkrétní lék úhrada není).

Literatura

Reifová L. Léčba metastatického karcinomu prsu v 1. linii. Farmakoterapie 2018;14(5):653–657.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky