Strategie léčby ALK-pozitivního NSCLC

Číslo: 5 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Leona Koubková
Autoři - působiště: Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic, NSCLC, přestavba genu ALK, inhibitory ALK, krizotinib, ceritinib, brigatinib, alektinib, lorlatinib
Citace: Koubková L. Strategie léčby ALK-pozitivního NSCLC. Farmakoterapie 2018;14(5):659–664.

Souhrn

V posledních letech zaznamenala léčba nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) zlepšení výsledků, a to především díky lepšímu porozumění molekulární biologii nádorů. Byla identifikována řada genetických změn, které vedly k vývoji malých molekul tyrosinkinázových inhibitorů (TKI), jejichž cílem je narušit modifikované signální dráhy u nádorů s těmito genetickými změnami. Mezi ně patří i přestavba genu ALK (kináza anaplastického lymfomu). Léčba inhibitory ALK prokázala větší účinnost než léčba cytotoxická, a stala se tak standardem léčby pacientů s ALK-pozitivním NSCLC. Nicméně i při této léčbě musíme počítat se vznikem rezistence, a ve snaze o její překonání jsou proto vyvíjeny inhibitory ALK vyšších generací. V poslední dekádě byly vyvinuty již 3 generace těchto inhibitorů: první generace – krizotinib; druhá generace – ceritinib, alektinib, brigatinib a ensartinib; třetí generace – lorlatinib.

Literatura

Koubková L. Strategie léčby ALK-pozitivního NSCLC. Farmakoterapie 2018;14(5):659–664.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky