Zkušenosti s léčbou bevacizumabem u pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 5 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: paMUDr. Bohdan Kadlec, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN, Brno

Souhrn

Karcinom plic patří mezi nejčastěji diagnostikované druhy rakoviny a je hlavní příčinou úmrtí na nádorová onemocnění u nás i ve světě. Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) je nejběžnější podskupinou a představuje 80 % všech případů plicních karcinomů. I přes neustále se rozšiřující možnosti cílené léčby tyrosinkinázovými inhibitory může mít z této terapie prospěch v naší populaci pouze menší část pacientů – 10 až 15 %. Pro většinu nemocných zůstává léčbou 1. linie kombinovaná chemoterapie založená na platinovém derivátu, s možností antiangiogenní léčby bevacizumabem u vhodných pacientů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky