Úspěšná léčba dasatinibem u pacientky s chronickou myeloidní leukemií po ztrátě léčebné odpovědi v terénu nově zjištěné duplicitní hematologické malignity

Číslo: 5 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.
Autoři - působiště: Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN, Brno

Souhrn

Zavedení imatinibu, coby prototypu inhibitorů tyrosinkinázy (TKI), do terapie pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) zásadním způsobem zlepšilo prognózu nemocných, zvláště těch diagnostikovaných v chronické fázi (CP – chronic phase). Dlouhodobé sledování pacientů léčených imatinibem v 1. linii v rámci studie IRIS ukázalo, že 10 let od zahájení léčby imatinibem přežívá 83,3 % pacientů a že v tomto parametru se pacienti s CML blíží poměrům v celkové populaci. Výborných výsledků bylo dosaženo i přesto, že téměř polovina pacientů ve studii léčbu imatinibem ukončila, nejčastěji kvůli nedostatečnému léčebnému účinku či nesnášenlivosti. Tento fakt podtrhuje význam léčby ve 2. linii pomocí TKI druhé generace, zejména vzhledem k dostupnosti a rozšířenosti dasatinibu a nilotinibu, které prokázaly dlouhodobou účinnost a dobrou snášenlivost jak v klinických studiích, tak v podmínkách každodenní klinické praxe.

V níže prezentovaném případu pacientky s CML je průběh jejího onemocnění a léčby do značné míry modifikován zjištěním dalšího nádorového onemocnění, vyžadujícího neodkladný léčebný zásah.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky