Fulvestrant v léčbě metastatického karcinomu prsu – kazuistika z klinické praxe

Číslo: 5 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická a radioterapeutická klinika FN, Plzeň

Souhrn

Endokrinní léčba karcinomu prsu je zřejmě nejstarší cílenou terapií v onkologii. K dispozici máme řadu principů, jimiž lze vznik a vývoj tohoto nádorového onemocnění ovlivnit. Lze blokovat syntézu hormonů v ovariích prostřednictvím medikamentózní nebo chirurgické kastrace, podávat antiestrogen, inhibovat funkci aromatázy nebo downregulovat estrogenní receptory. Takový je mechanismus účinku fulvestrantu, který je na základě studie CONFIRM podáván v dávce 500 mg i. m. 1x měsíčně s nasycovací dávkou za 14 dní po první aplikaci. Jeho účinnost je dostatečně prověřena především u onemocnění metastatického, u něhož může být podáván samostatně v první i dalších liniích léčby, prosazuje se však i v postupech kombinovaných, nejnověji např. i s CDK4/6 inhibitory.

Velkou výhodou hormonální léčby je velice přijatelná a zcela minimální, dobře zvládnutelná toxicita (pravidelné gynekologické kontroly u tamoxifenu, sledování denzitometrie u AI apod.) při vysoké účinnosti. Přestože v klinické praxi u metastatických nádorů prsu, především s viscerálním postižením, dlouhodobě dominovalo používání chemoterapie, studie prováděné již na přelomu tisíciletí, zaměřené i na adjuvanci, prokázaly minimálně srovnatelný účinek samotné hormonoterapie. Postupně si tedy zvykáme – s výjimkou nemocných s hrozící viscerální krizí – na indikaci několika linií této léčby s maximálním možným odložením zařazení cytostatik.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky