Přehled výsledků klinického programu LUX-Lung s afatinibem u pacientů s NSCLC

Číslo: 5 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

V léčbě pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s mutací EGFR našly své uplatnění inhibitory tyrosinkináz (TKI). Jako první TKI byly pro léčbu nádoru plic schváleny léky erlotinib a gefitinib, jejichž použití vedlo k vyšší četnosti odpovědi na léčbu oproti chemoterapii. Afatinib je selektivní ireverzibilní blokátor receptorové rodiny ErbB, u nějž byla rovněž prokázána účinnost v léčbě EGFR-mutovaného NSCLC.

Účinnost a bezpečnost afatinibu byly hodnoceny v rozsáhlém klinickém programu LUX-Lung, kterého se účastnili pacienti s pokročilým NSCLC – afatinib byl v těchto studiích podáván jak v 1. linii, tak i ve 2. a 3. linii léčby. Program zahrnoval nejen přímé porovnání afatinibu s platinovým režimem chemoterapie, ale i porovnání vůči erlotinibu a gefitinibu. Analýzy byly provedeny u pacientů s různými subtypy nádorů.

Předmětem této práce bylo shrnout data z osmi klinických studií programu LUX-Lung.

Postavení afatinibu v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu (komentář)

MUDr. Markéta Černovská

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky