Účinnost a bezpečnost nivolumabu u pacientů s metastatickým renálním karcinomem v reálné praxi – výsledky italského programu s rozšířeným přístupem

Číslo: 5 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Nivolumab je plně humánní monoklonální protilátka proti molekule PD-1 (programmed death), která brání interakci mezi PD-1 (na T-buňkách) a ligandy PD-L1 a PD-L2 (na antigen prezentujících a nádorových buňkách), čímž obnovuje schopnost T-lymfocytů selektivně rozpoznávat nádorové buňky a likvidovat je. Účinnost a bezpečnost nivolumabu u pacientů s metastatickým renálním karcinomem (mRCC), který progredoval po předchozí antiangiogenní léčbě, v porovnání s everolimem byla prokázána v klinické studii III. fáze CheckMate 025. Soubory pacientů v klinických studiích jsou však, jak známo, velmi selektované a značná část nemocných s mRCC v běžné praxi nesplňuje kritéria pro zařazení do těchto studií – ať již kvůli špatnému výkonnostnímu stavu, přítomnosti mozkových metastáz či nesvětlobuněčné histologii nádoru. Je proto zapotřebí, aby byly shromažďovány a analyzovány výsledky týkající se účinnosti a bezpečnosti daného léčiva také v reálné klinické praxi.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky