Charakteristiky léčby pacientů s CRC trifluridinem/tipiracilem a regorafenibem v reálné klinické praxi

Číslo: 5 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Pro léčbu refrakterního metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) jsou v současné době schválena 2 perorální léčiva, trifluridin/tipiracil (TRI/TIP) a regorafenib (REG) – jejich účinnost byla prokázána v randomizovaných klinických studiích III. fáze, v nichž jejich užívání vedlo k prodlouženému přežití pacientů. Oba léky jsou indikovány pro léčbu pacientů s mCRC, kteří již absolvovali terapii založenou na fluoropyrimidinu, oxaliplatině a irinotekanu, anti-VEGF a anti-EGFR přípravcích.

Ve studii RECOURSE bylo u pacientů s mCRC při užívání TRI/TIP dokumentováno signifikantní zlepšení mediánu celkového přežití (OS) oproti standardní chemoterapii (7,1 vs. 5,3 měsíce; HR: 0,68; 95% CI: 0,58–0,81; p < 0,001). Regorafenib prokázal svou účinnost ve studii CORRECT – medián OS s REG byl 6,4 měsíce vs. 5,0 měsíce s placebem (HR: 0,77; 95% CI: 0,64–0,94; p = 0,0052).

Obě léčiva, TRI/TIP a REG, spojuje stejná indikace a perorální podávání, liší se však profilem nežádoucích účinků (NÚ). Oba léky dosud nebyly porovnány v rámci přímé head-to-head analýzy. Kvůli omezení nebo zabránění NÚ mohou být v reálné klinické praxi dávky léků redukovány nebo může být léčba přerušena. Jakým způsobem probíhá léčba TRI/TIP a REG právě v reálné klinické praxi, popisuje na velkém vzorku populace tato práce.

Komentář ke studii

MUDr. Martin Šafanda, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky