Úprava dávkování afatinibu v reálné klinické praxi u pacientů s pokročilým NSCLC s mutací EGFR léčených v 1. linii

Číslo: 5 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Úprava dávky afatinibu podle jeho snášenlivosti ve studiích programu LUX-Lung vedla ke snížení incidence a závažnosti nežádoucích účinků (NÚ), a to bez ovlivnění účinnosti léčby pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s pozitivní mutací genu EGFR. Tato práce je analýzou dopadu úprav dávkování afatinibu na celkovou účinnost léčby v reálné klinické praxi.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky