Kombinace laktulózy s rifaximinem u jaterní encefalopatie

Číslo: 5 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

S cílem porovnat možný přínos rifaximinu kombinovaného s laktulózou oproti laktulóze samotné v léčbě nemocných s jaterní encefalopatií byla nedávno provedena randomizovaná kontrolovaná studie, do níž bylo zahrnuto 130 dekompenzovaných pacientů (průměrný věk 56 let). Léčeni byli laktulózou 30 ml 3x denně, nebo její kombinací s rifaximinem 550 mg 2x denně po dobu 10 dní. Na konci studie bylo zaznamenáno zlepšení symptomů (hodnoceno klasifikací West-Haven) u 58,46 % osob ve skupině monoterapie a u 67,69 % při kombinované léčbě. Rozdíl ve výsledcích mezi oběma skupinami však nebyl statisticky významný (p = 0,3).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky