Význam probiotik v léčbě NAFLD

Číslo: 5 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Zájem o terapeutické využití probiotik jde napříč všemi obory medicíny. Dle některých údajů by mohla být přínosem i v léčbě nealkoholické steatohepatitidy (NAFLD). Pro tuto skutečnost svědčí např. závěry recentní práce, do níž bylo zahrnuto 200 pacientů randomizovaných do čtyř skupin, užívajících po dobu jednoho měsíce placebo, nebo kapsle s probiotiky (Bifidobacterium, Lactobacillus a Enterococcus; Bacillus subtilis a Enterococcus; nebo kombinaci všech uvedených). Užívání probiotik signifikantně zlepšovalo hodnoty lipidogramu (s výjimkou HDL-C) i kontrolu glykemie. Významně poklesly též sérové hodnoty ALT a AST, zejména pak u nemocných užívajících kombinovaný přípravek. V této skupině pacientů současně významně poklesla hladina TNF-α a vzrostla sérová hladina vysokomolekulárního adiponektinu. Konečně byl sonograficky potvrzen i ústup steatotického poškození jater.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky