Ovlivnění prognózy pacientů v septickém šoku a s narušenou kontraktilitou myokardu levosimendanem

Číslo: 5 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Levosimendan je u nás sice jen okrajově využívanou léčivou látkou, ovšem s unikátním mechanismem účinku. Určen je pouze ke krátkodobé léčbě akutně dekompenzovaného těžkého chronického srdečního selhání. Aktuálně byl zjišťován význam jeho podávání ve vztahu k prognóze seniorů v septickém šoku se současně narušenou kontraktilitou myokardu (LVEF ≤ 50 %) v rámci prospektivní randomizované studie (n = 30). Pacienti byli rovnoměrně randomizováni k léčbě levosimendanem (0,2 g/kg/min), nebo dobutaminem (5 g/kg/min) kontinuálně po dobu 24 hodin. S levosimendanem byla oproti dobutaminu sérová hladina laktátu po 24 hodinách signifikantně nižší – 1,97 ± 1,10 vs. 2,73 ± 2,06 mmol/l (p = 0,002). Ve prospěch levosimendanu ukazovala také výrazně vyšší hodnota LVEF (47,93 ± 5,01 vs. 45,60 ± 5,74 %; p = 0,004) i hodnota tepového objemu (47,73 ± 14,01 vs. 44,80 ± 16,89 ml; p = 0,035) ve 24. hodině; analogický přínos byl patrný rovněž po 48 hodinách. Doba mechanické ventilace, hospitalizace na intenzivním lůžku i 28denní mortalita byly ovšem mezi oběma skupinami nemocných srovnatelné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky