Možný přínos bezafibrátu u pacientů s primární biliární cholangitidou

Číslo: 5 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Pacienti s primární biliární cholangitidou nedostatečně reagující na dosavadní léčbu kyselinou ursodeoxycholovou jsou obecně ve vyšším riziku progrese onemocnění. Fibráty jsou dobře známá hypolipidemika, jejichž účinek je mj. dán jejich agonistickým působením na receptory aktivované proliferátory peroxisomu (PPAR). Jejich možný přínos v kombinaci s kyselinou ursodeoxycholovou byl předmětem 24měsíční dvojitě zaslepené a placebem kontrolované klinické studie III. fáze. V té bylo 100 pacientů nedostatečně reagujících na monoterapii touto kyselinou randomizováno k léčbě její kombinací s bezafibrátem 400 mg/den, nebo k dalšímu podávání samotné kyseliny. Primárně hodnoceného ukazatele (kompletní biochemická odpověď, tj. normalizace hladiny bilirubinu, alkalické fosfatázy, aminotransferáz, albuminu a normalizace protrombinového indexu ve 24. měsíci) dosáhlo 31 % pacientů při volbě kombinace a žádný z nemocných na monoterapii (p < 0,001). Normalizace alkalické fosfatázy byla zaznamenána u 67 % vs. 2 % pacientů. S danými nálezy úzce koreloval i výskyt klinických symptomů (pruritus, únava apod.). Léčba byla většinou velmi dobře snášena – u kombinované léčby byl zřejmý poněkud vyšší výskyt myalgie (20 % vs. 10 %) a vyšší nárůst sérové hladiny kreatininu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky