Přínos kombinace liraglutidu s bazálním inzulinem v léčbě diabetu 2. typu

Číslo: 5 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

V aktuální studii byla zjišťována terapeutická účinnost liraglutidu v denní dávce 0,9 mg v kombinaci s bazálním inzulinem (lira-basal) u diabetiků 2. typu bez výrazného deficitu inzulinu (stanoveno stimulací glukagonem), a to ve srovnání s podáváním inzulinu ve schématu basal-bolus. Studie byla 24týdenní, otevřená a zúčastnilo se jí 25 osob. U pacientů léčených danou kombinací bylo dosaženo výraznějšího poklesu HbA1c (v kontrolní skupině nedošlo k žádné změně). Navíc u nich došlo k poklesu tělesné hmotností ve srovnání s jejím nárůstem u nemocných na samotné inzulinoterapii. Zřejmý byl i signifikantně výraznější pokles glykemie nalačno (před snídaní a před obědem) a zlepšení diabetického DTSQ skóre.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky