Volixibat v léčbě diabetu 2. typu

Číslo: 5 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Patogeneze nealkoholické steatohepatitidy (NAFLD) zahrnuje abnormální metabolismus cholesterolu a hromadění volného cholesterolu v játrech. Natrium-dependentní apikální transportér (ASBT) žlučových kyselin v oblasti terminálního ilea může podpořit odstranění volného cholesterolu z jater omezením recirkulace žlučových kyselin, a tedy stimulací jejich tvorby z cholesterolu. V aktuální studii I. fáze byl zdravým dobrovolníkům a pacientům s diabetem 2. typu podáván inhibitor ASBT volixibat s cílem zhodnotit jeho farmakologické vlastnosti a bezpečnost. Nemocní byli randomizováni v poměru 3 : 1 k jeho podávání v dávkách 0,5, 1, 5 a 10 mg, nebo podávání placeba 1x denně po dobu 28 dní (n = 61). Během studie nebyl zaznamenán žádný případ závažného nežádoucího účinku. Nejčastěji zaznamenanými NÚ byly gastrointestinální obtíže. Průměrné množství fekálně vylučovaných žlučových kyselin se na konci studie u zdravých dobrovolníků zvýšilo 1,6–3,2x a až 8x ve skupině diabetiků ve srovnání s placebem. Zvýšil se též biomarker syntézy žlučových kyselin (7α-hydroxy-4-cholesten-3-on), a to 1,3–5,3x a 2x.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky