Indigo naturalis přínosem u ulcerózní kolitidy?

Číslo: 5 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Indigo naturalis je rostlina dlouhodobě využívaná v lidovém léčitelství. Základní výzkum u ní odhalil přítomnost ligandů pro aryl-hydrokarbonové receptory a současně schopnost podporovat regeneraci sliznice facilitací tvorby interleukinu IL-22. Vyvstala tak hypotéza jejího možného využití u pacientů s ulcerózní kolitidou. Ta byla ověřována v multicentrické dvojitě zaslepené studii u 86 pacientů, kterým bylo po dobu osmi týdnů podáváno placebo, nebo standardizovaný extrakt v dávkách 0,5, 1 a 2 g. V intention-to-treat analýze byl zachycen signifikantní přínos indiga, závislý na velikosti podané dávky (tj. nejméně 30% pokles skóre Mayo oproti výchozímu stavu a nižší četnost rektálního krvácení). Počet nemocných s klinickou remisí v 8. týdnu byl signifikantně vyšší než u placeba při dávce 1 g (55,0 % vs. 4,5 %; p = 0,0004) a při dávce 2 g (38,1 %; p = 0,009). Podíl pacientů se zhojenou sliznicí byl 13,6 % (placebo) vs. 56,5 % (0,5 g), 60 % (1 g), 47,6 % (2 g); p = 0,027 vs. placebo. Léčba byla nemocnými až na lehkou jaterní dysfunkci velmi dobře snášena. Autoři se však shodují na potřebě ověření účinku ve větších klinických studiích.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky