Význam taurinu v léčbě portální hypertenze

Číslo: 5 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Taurin je aminosulfonová kyselina snižující oxidativní stres na endoplazmatickém retikulu a současně potlačující aktivaci stelárních (Itoóvých) buněk, což by podle některých hypotéz mohlo snižovat krevní tlak ve vena portae u cirhotických jater. S cílem jejich prověření tak byl taurin v denní dávce 6 g po dobu čtyř týdnů podáván pacientům s hodnotou jaterního žilního tlakového gradientu (HVPG) ≥ 12 mm Hg, a to bez současného užívání neselektivních β-blokátorů (n = 22). Průměrná hodnota HVPG v taurinovém rameni oproti výchozí hodnotě 20 ± 4 klesla na 18 ± 4 mm Hg (–12 %; p = 0,009); u pacientů užívajících placebo došlo naopak k jejímu nepatrnému zvýšení z 20 ± 5 na 21 ± 5 mm Hg (p = n. s.). Cílového poklesu HVPG nejméně o 10 % bylo dosaženo u 58 vs. 0 % nemocných ve prospěch taurinu. Ten přitom prokazatelně neovlivňoval systémovou hemodynamiku. Zaznamenané nežádoucí příhody byly pouze mírné povahy a svým výskytem se mezi oběma rameny studie podstatně nelišily.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky