Dexmedetomidin příznivě ovlivňuje GIT motilitu po resekci střeva

Číslo: 5 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

V dřívějších studiích bylo zjištěno, že epidurálně aplikovaný dexmedetomidin, je-li přidán k levobupivakainu za účelem optimální kontroly pooperační bolesti po resekci střeva, výrazně zlepšuje obnovení gastrointestinální motility ve srovnání s morfinem. Nově byl tento jeho účinek ověřován v souboru 60 pacientů podstupujících resekci střeva laparoskopickou cestou. Nemocní byli randomizováni k léčbě dexmedetomidinem (iniciálně 0,5 g/kg a kontinuálně 80 g v 0,125% roztoku levobupivakainu [240 ml] rychlostí 5 ml/h po 2 dny) nebo morfinem (iniciálně 0,03 mg/kg a kontinuálně 4,5 mg v 0,125% roztoku levobupivakainu [240 ml] rychlostí 5 ml/h po 2 dny). Pooperační intenzita bolesti a stejně tak spotřeba analgetik ve sledovaném období byly v obou ramenech studie srovnatelné. Ve prospěch dexmedetomidinu však svědčila signifikantně kratší doba do prvního flatu i první stolice (p < 0,05). U pacientů léčených morfinem byl navíc signifikantně vyšší výskyt nevolnosti, zvracení a pruritu (p < 0,05).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky