Vybrané problémy v revmatologii

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Revmatologie

Souhrn

V rámci 62. výročního sjezdu českých a slovenských revmatologů proběhlo 21. září 2018 v hotelu Clarion v Praze sympozium pod záštitou společnosti Merck Sharp & Dohme, které se věnovalo vybraným problémům v léčbě revmatických onemocnění a sarkopenii. Své příspěvky na této akci přednesli prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. (Revmatologický ústav, Praha), prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. (Revmatologický ústav, Praha), prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. (Revmatologický ústav, Praha) a MUDr. Heřman Mann (Revmatologický ústav, Praha).

Sympozium bylo zahájeno diskusí na téma vybrané kontroverze v léčbě revmatoidní artritidy (RA), kterou mezi sebou vedli prof. Šenolt a MUDr. Mann. Zaměřili se na postup při léčbě pacienta s RA, který neodpovídá adekvátně na léčbu metotrexátem (MTX). Řešili především otázku, zda v takovém případě zahájit léčbu trojkombinací, nebo dát raději přednost biologické léčbě.

Možný postup při volbě optimální léčby byl demonstrován na případu z klinické praxe, který představovala kazuistika ženy (49 let), u níž se v dubnu 2014 objevily bolesti kloubů. První vyšetření revmatologem absolvovala v říjnu 2014, kdy jí byla diagnostikována polyartritida s hodnotou C-reaktivního proteinu (CRP) 20 mg/l, pozitivním vyšetřením revmatoidního faktoru (RF) a negativním výsledkem testu na protilátky proti cyklickému citrulinovanému peptidu (anti-CCP). Konstatována byla nediferencovaná artritida a u pacientky byla zahájena léčba nesteroidními revmatiky (NSA) a sulfasalazinem (SSZ). Do Revmatologického ústavu přišla pacientka na vyšetření v březnu 2015 již s aktivním onemocněním (symetrická polyartritida, skóre DAS28 6,8, hodnota CRP 15 mg/l, RF a ACPA negativní, RTG s erozemi ve dvou MTP kloubech). Byl jí indikován prednison v dávce 20 mg s postupným snížením na 5 mg a MTX v dávce 20 mg týdně. Po půl roce (září 2015) hodnotila pacientka subjektivní úlevu o přibližně 60 %, ale nemoc byla stále aktivní (skóre DAS28 5,4, hodnota CRP 18 mg/l). Později byla pacientka zařazena do klinického hodnocení s namilumabem (protilátka proti GM-CSF [granulocyte macrophage- -colon stimulating factor]). 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky