Hasme, co nás pálí

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Dne 21. září 2018 se v rámci XXV. kongresu České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně uskutečnilo v Brně odborné sympozium společnosti Servier s.r.o. s názvem „Hasme, co nás pálí". Přednášejícími na sympoziu byli doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC (I. interní klinika – kardiologická, FN a LF UP Olomouc) a doc. MUDr. Jiří Ceral, Ph.D. (I. interní kardioangiologická klinika LF a FN Hradec Králové). Sympoziu předsedal prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM (III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha).

Doc. Václavík se ve svém příspěvku zamyslel nad otázkou: Pálí nás skutečně nekontrolovaná dyslipidemie tak, jako nekontrolovaná hypertenze? Ke vzniku kardiovaskulárních (KV) onemocnění přispívá řada rizikových faktorů – mezi nejvýznamnější patři diabetes mellitus (DM), kouření, obezita, fyzická inaktivita, hypertenze a dyslipidemie.  Při kumulaci rizikových faktorů roste riziko infarktu myokardu exponenciálně. Celosvětově nejčastější komorbiditou hypertenze je dyslipidemie (49 %), dále kouření (39 %), DM (29 %) a ischemická choroba srdeční (ICHS; 25 %). Výskyt hypercholesterolemie u hypertoniků v České republice (ČR) je podle studie post-MONICA ještě vyšší (57 %), přičemž pouze u 16 % pacientů se daří hypercholesterolemii léčbou kontrolovat.

Hypertenze je v současnosti globálně nejvýznamnějším faktorem nemocnosti. Zároveň víme, že existuje lineární vztah mezi rizikem KV onemocnění a krevním tlakem (TK). Při každém zvýšení TK o 20/10 mm Hg se 2x zvyšuje i riziko KV mortality. Hypertenze pak obecně zvyšuje riziko všech typů KV onemocnění. Kontrola hypertenze a adherence k příslušné farmakoterapii přitom není zdaleka optimální. Podle jedné z prací ví o své hypertenzi 69,7 % pacientů, antihypertenzní léky užívá 58,5 % pacientů (tedy asi 25 % veškeré dospělé populace) a kontrolována je hypertenze u 24,6 % všech hypertoniků. Data z roku 2010 ukázala, že hypertenze je kontrolována u 42,1 % pacientů léčených farmakoterapií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky