Předběžné výsledky studie JAVELIN Renal 101 – zpráva z kongresu ESMO 2018 (Mnichov)

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno

Souhrn

V říjnu tohoto roku se konal kongres ESMO (European Society for Medical Oncology) v Mnichově, opět se jednalo o vynikající sympozium dotýkající se téměř všech typů nádorů. Přednášky se věnovaly novinkám v etiologii a diagnostice malignit, dále byla uvedena aktuální data ze studií zkoumajících účinnost onkologické léčby a možnosti její predikce, řada prezentací byla věnována možným prognostickým faktorům. V oblasti terapeutických modalit a predikce léčebné odpovědi u pacientů s urogenitálními nádory dochází v posledních 10 letech k velkému pokroku. Po éře multikinázových inhibitorů byla do klinické praxe uvedena nová skupina imunoterapie – checkpoint inhibitory. Ty již našly své standardní místo v rámci léčby metastatického renálního karcinomu (mRCC). Nově se zkouší jejich kombinace s již zmíněnými multikinázovými inhibitory (nejčastěji tyrosinkinázovými inhibitory – TKI), přičemž se předpokládá, že při jejich použití dojde k dalšímu zvýšení míry léčebných odpovědí (ORR), k prodloužení přežití bez progrese onemocnění (PFS) a celkového přežití (OS) ve srovnání se samotnými TKI. V této krátké zprávě z kongresu ESMO se budeme věnovat kombinaci axitinibu (TKI druhé generace) a avelumabu (anti-PD-L1 protilátka). Základem pro použití této kombinace je hypotéza založená na předpokladu imunomodulačního účinku některých TKI inhibujících dráhu vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF), který vede ke snížení aktivity imunosupresorových buněk a zvýšení infiltrace okolí nádorových buněk imunitního systému, což by mělo být v kombinaci s anti-PD-L1 protilátkou výhodné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky