Alektinib – mění život pacientům s ALK+ NSCLC

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Onkologie

Souhrn

Dne 9. listopadu 2018 se v rámci IV. kongresu České pneumologické a ftizeologické společnosti a XXVI. západočeských pneumoonkologických dnů v Plzni konalo odborné sympozium společnosti Roche s názvem „ALECENSA mění život pacientům s ALK+ NSCLC". Klinická data a konkrétní případy léčby pacientů v praxi představili MUDr. Libor Havel (Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha), prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. (Klinika pneumologie a ftizeologie FN, Plzeň), MUDr. Leona Koubková (Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha) a prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN, Olomouc).

Sympozium zahájil MUDr. Havel s přednáškou o alektinibu v léčbě ALK+ NSCLC. Připomněl, že přestavba genu ALK (kináza anaplastického lymfomu) byla rozpoznána jako možný terapeutický cíl u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) teprve v roce 2007. U ALK-pozitivních (ALK+) NSCLC dochází ke strukturní přestavbě chromozomu 2, jejímž důsledkem je fúze genu ALK s jiným genem, která je zodpovědná za expresi aktivního fúzního proteinu – ten podporuje vznik, růst a metastazování NSCLC. V případě ALK+ NSCLC se jedná o heterogenní onemocnění. Nejčastějším fúzním proteinem je u něj EML4-ALK, bylo však identifikováno i mnoho dalších fúzních partnerů ALK. Přestavba genu ALK se vyskytuje asi u 4–5 % pacientů s NSCLC a jde o genetický defekt, který je léčebně ovlivnitelný.

Pacienti s ALK+ NSCLC bývají mladší (medián věku kolem 55 let vs. 70 let u ostatních typů NSCLC), často jde o nekuřáky nebo slabé kuřáky. Klinicky se onemocnění projevuje značnou biologickou agresivitou – objevují se pleurální a perikardiální výpotky, mnohočetné léze a symptomatické metastázy v CNS. Jednoleté celkové přežití (OS) bylo dokumentováno u 44 % pacientů. Přibližně u 50 % pacientů onemocnění progreduje do jednoho roku na léčbě 1. linie krizotinibem. Obecně platí, že pacienti s ALK+ NSCLC trpí vysokou symptomatickou zátěží (únava, kašel, bolest, dušnost) a ve vysoké míře jsou u nich již při počáteční diagnóze přítomny metastázy v CNS, které jsou doprovázeny symptomy spojenými s CNS (ataxie, poruchy řeči, křeče, bolesti hlavy, mentální nestabilita). Přibližně 60 % pacientů zaznamená progresi onemocnění do CNS při léčbě krizotinibem. Kvalita života pacientů s ALK+ NSCLC je celkově významně snížená.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky