I-O Expert Connection Forum se letos konalo v Praze

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Onkologie

Souhrn

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2018 se v pražském Karolinu konalo setkání expertů několika evropských zemí zaměřené na problematiku imunoterapie v onkologii – I-O Expert Connection Forum. Organizátorem této mezinárodní konference byla společnost Bristol-Myers Squibb. Zúčastnilo se jí 45 odborníků z Řecka, Polska, Rumunska a České republiky, kteří diskutovali své zkušenosti v oblasti imunoterapie.

První den byl věnován problematice renálního karcinomu (RCC). Vyzvané přednášky se ujal dr. Raanan Berger z Sheba Medical Center v Izraeli. Vyzdvihl zejména nedávné pokroky, kterých bylo dosaženo v léčbě metastatického renálního karcinomu a na nichž se zásadní měrou podílí také imunoterapie, a nastínil budoucí perspektivy v tomto oboru. V 1. linii léčby je možné považovat za průlom již zavedení cílené léčby, jež vedla k významnému prodloužení celkového přežití pacientů s touto malignitou i prodloužení přežití bez progrese onemocnění. Druhým průlomem je právě imunoterapie, která prokázala signifikantní prodloužení celkového přežití ve 2. a 3. linii léčby RCC. Dr. Berger a doc. Kiss z brněnského Masarykova onkologického ústavu pak spolu shrnuli současný stav léčebných postupů u nemocných s renálním karcinomem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky