Zkušenosti s léčbou metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty radiem-223

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Igor Richter, Ph.D.
Autoři - působiště: Komplexní onkologické centrum, Krajská nemocnice Liberec

Souhrn

Karcinom prostaty patří mezi nejčastější onkologická onemocnění u mužů. Metastatický karcinom prostaty je zpočátku prakticky vždy hormonálně senzitivním onemocněním. Postupem času dochází k poklesu účinku primární hormonální léčby, a to i přes kastrační hodnoty testosteronu. Onemocnění pak definujeme jako kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC). V roce 2004 byly publikovány dvě klinické studie, TAX 327 a SWOG 9916, které prokázaly významné prodloužení celkového přežití (OS) u pacientů s metastatickým CRPC (mCRPC). Obě studie hodnotily tehdy nové cytostatikum – docetaxel. Docetaxel v kombinaci s prednisonem se následně stal standardem léčby v 1. linii mCRPC. Další linie léčby nebyly dlouho standardně definovány, až po roce 2010 došlo k rozvoji dalších léčebných možností, jako jsou další možnosti chemoterapie, aplikace cílené hormonální léčby či imunoterapie. Jednou z nich je i podání radia-223, zářiče α, který se selektivně váže v kostní tkáni v oblastech se zvýšenou metabolickou aktivitou (kostní metastázy). Klinická studie ALSYMPCA prokázala významné prodloužení celkového přežití u pacientů s metastatickým CRPC léčených radiem-223 ve srovnání s placebem (14 měsíců vs. 11,2 měsíce; p = 0,002). U nás jsme začali tuto léčbu podávat od roku 2016. Níže uvádíme kazuistiku úspěšně léčeného pacienta.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky