Když fixní kombinace, tak fixní kombinace!

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: MUDr. Jaroslav Brotánek
Autoři - působiště: Interní oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha

Souhrn

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou stále významnou příčinou morbidity a mortality ve vyspělém světě. Přitom ale máme v dnešní době k dispozici celou řadu možností, jak je ovlivnit, počínaje časným vyhledáváním rizikových faktorů a jejich intervencí a konče složitými instrumentálními zákroky a operacemi. Nesmíme ale zapomínat na důležitou roli, kterou v tomto směru hraje farmakoterapie, jež se neustále vyvíjí. Dá se bez nadsázky říci, že medikamentózní léčba má dnes klíčové postavení v léčbě a prevenci KVO.

V tomto článku předkládáme ve dvou kazuistikách klinickou zkušenost s užitím nové fixní kombinace β-blokátoru bisoprololu a inhibitoru ACE perindoprilu. Poukazujeme na širokou paletu indikací pro podávání tohoto léku. Zároveň se, vzhledem k přítomnosti β-blokátoru v této kombinaci, zaměřujeme na některé „mýty", které se mohou vyskytovat při léčbě právě touto lékovou skupinou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky