Nivolumab v léčbě klasického Hodgkinova lymfomu

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.
Autoři - působiště: Interní hematologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Klíčová slova: Hodgkinův lymfom, nivolumab, inhibice PD-1
Citace: Móciková H. Nivolumab v léčbě klasického Hodgkinova lymfomu. Farmakoterapie 2018; 14(6):757–759.

Souhrn

Zavedení nových léků, včetně nivolumabu, do klinické praxe představuje významný pokrok v léčbě Hodgkinova lymfomu, zejména při relapsu po autologní transplantaci kmenových buněk nebo při progresi onemocnění. Aktuálně probíhající studie s novými léky dále optimalizují léčebné postupy tak, aby se zvýšila jejich účinnost a minimalizovala toxicita. V současnosti je snaha zejména stanovit optimální sekvenci léčby a ověřit účinnost nových léčiv v časnějších liniích léčby Hodgkinova lymfomu.

Literatura

Móciková H. Nivolumab v léčbě klasického Hodgkinova lymfomu. Farmakoterapie 2018; 14(6):757–759.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky