Postavení kombinace amlodipinu s inhibitory RAAS v léčbě hypertenze

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Autoři - působiště: iHeta, Praha
Klíčová slova: inhibitory RAAS, hypertenze, amlodipin
Citace: Doležal T. Postavení kombinace amlodipinu s inhibitory RAAS v léčbě hypertenze. Farmakoterapie 2018;14(6):761–763.

Souhrn

Blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) je v současné době považována za standard antihypertenzní léčby. Klinicky nejdůležitějšími zástupci farmak blokujících RAAS jsou inhibitory ACE a AT1-blokátory. I když obě lékové skupiny blokují angiotenzin II, charakteristickou vlastností inhibitorů ACE je snížení degradace bradykininu, vedoucí k uvolňování oxidu dusnatého a prostagladinů s následnou vazodilatací. Tyto odlišnosti v mechanismu účinku mohou mít význam pro léčbu pacientů s hypertenzí.

Literatura

Doležal T. Postavení kombinace amlodipinu s inhibitory RAAS v léčbě hypertenze. Farmakoterapie 2018;14(6):761–763.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky