Kabozantinib v léčbě RCC

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Eva Strecková
doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Klíčová slova: renální karcinom, cílená léčba, kabozantinib, tyrosinkinázový inhibitor
Citace: Strecková E, Büchler T. Kabozantinib v léčbě RCC. Farmakoterapie 2018;14(6):764–769.

Souhrn

V léčbě lokálně pokročilého a metastatického renálního karcinomu (RCC) se standardně používá sekvenční cílená (biologická) terapie, jedná se především o inhibitory vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) a inhibitory molekuly mTOR (mammalian target of rapamycin). Své místo v sekvenční léčbě má i imunoterapie, zejména protilátky blokující receptor programované buněčné smrti (PD-1) a jeho ligand (PD-L1).

Mezi nové možnosti sekvenční terapie patří i kabozantinib, inhibitor hned několika receptorových tyrosinkináz. V léčbě RCC je kabozantinib registrován u pacientů s pokročilým renálním karcinomem předléčených terapií cílenou na VEGF nebo u pacientů v 1. linii léčby se středním či špatným rizikovým profilem.

Literatura

Strecková E, Büchler T. Kabozantinib v léčbě RCC. Farmakoterapie 2018;14(6):764–769.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky