Současné možnosti léčby spondyloartritid

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D.
Autoři - působiště: Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Klíčová slova: spondyloartritidy, ankylozující spondylitida, nesteroidní antiflogistika, inhibitory TNF-α, inhibitory IL-17
Citace: Gregová M. Současné možnosti léčby spondyloartritid. Farmakoterapie 2018;14(6):770–778.

Souhrn

Spondyloartritidy (SpA) jsou chronická revmatická zánětlivá onemocnění s řadou klinických projevů. Onemocnění postihují pohybový aparát a pro celou skupinu jsou typické mimokloubní projevy, jako jsou psoriáza, přední uveitida nebo nespecifický střevní zánět. Díky hlubšímu pochopení patogeneze těchto onemocnění jsou v současnosti užívány velice účinné léky, které ovlivňují projevy onemocnění a zpomalují jejich progresi. Vedle tradičních protizánětlivých a imunomodulačních léků, jakými jsou nesteroidní antiflogistika (NSA) a konvenční chorobu modifikující léky (csDMARD), používáme biologické a biosimilární chorobu modifikující léky. Skutečným průlomem v léčbě bylo uvedení inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru-α (TNF-α). V léčbě SpA jsou velice účinné i inhibitory interleukinu-17 (IL-17) a u psoriatické artritidy (PsA) také inhibitory interleukinu-12 a -23 (IL-12/23). U PsA jsou indikovány mimo jiné tzv. malé molekuly, apremilast a inhibitor Janusových kináz tofacitinib.

Literatura

Gregová M. Současné možnosti léčby spondyloartritid. Farmakoterapie 2018;14(6):770–778.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky