Malobuněčný bronchogenní karcinom: vyhlídky do budoucnosti

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Libor Havel
Autoři - působiště: Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Klíčová slova: malobuněčný karcinom plic, SCLC, chemoterapie, radioterapie, imunoterapie, checkpoint inhibitory
Citace: Havel L. Malobuněčný bronchogenní karcinom: vyhlídky do budoucnosti. Farmakoterapie 2018; 14(6):779–785.

Souhrn

Malobuněčný plicní karcinom (SCLC) je nádorovým typem, který je nejsilněji asociovaný s kouřením cigaret. Ještě před čtvrtstoletím představoval malobuněčný typ asi 25 % všech nově diagnostikovaných případů plicního karcinomu. V posledních letech jsme svědky postupného poklesu incidence, což nepochybně souvisí s nižší konzumací cigaret a nejspíše i změnou charakteristik kuřiva. V minulosti selhaly všechny pokusy o lokální léčbu této choroby a až teprve s širším nástupem chemoterapie se prodloužilo přežívání pacientů. Účinek chemoterapie je ale zpravidla pouze dočasný, recidivující choroba se stává refrakterní na další podávání cytostatik a při následných relapsech, terapeuticky jen špatně ovlivnitelných, nemocní záhy umírají. Další možnosti rozvoje léčby SCLC jsou mnohé. Za posledních 25 let se však v praxi neobjevil žádný terapeutický postup, který by významně změnil prognózu pacientů s SCLC.

Literatura

Havel L. Malobuněčný bronchogenní karcinom: vyhlídky do budoucnosti. Farmakoterapie 2018; 14(6):779–785.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky