Imunomodulační vlastnosti bevacizumabu a jejich přínos v kombinaci s atezolizumabem – studie IMpower150

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Daniel Krejčí
MUDr. Barbora Novotná
MUDr. Jana Krejčí
doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika pneumologie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
Klíčová slova: VEGF, bevacizumab, NSCLC, imunoterapie
Citace: Krejčí D, Novotná B, Krejčí J, Pauk N. Imunomodulační vlastnosti bevacizumabu a jejich přínos v kombinaci s atezolizumabem – studie IMpower150. Farmakoterapie 2018;14(6):794–796.

Souhrn

Nové poznatky v imunoonkologii poukazují na možnost využití imunomodulačních vlastností blokátoru VEGF k potenciaci účinku inhibitorů PD-L1. Studie IMpower150 je mezinárodní randomizovaná studie, která ve třech testovacích ramenech zkoumá účinnost bevacizumabu s atezolizumabem v kombinaci s chemoterapií a atezolizumabu s chemoterapií oproti standardu léčby. Výsledky první finální analýzy doby přežití bez progrese a interim analýzy celkového přežití potvrzují signifikantní prospěch pacientů v rameni s kombinací atezolizumabu, bevacizumabu a chemoterapie za příznivého bezpečnostního profilu.

Literatura

Krejčí D, Novotná B, Krejčí J, Pauk N. Imunomodulační vlastnosti bevacizumabu a jejich přínos v kombinaci s atezolizumabem – studie IMpower150. Farmakoterapie 2018;14(6):794–796.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky