Postavení adjuvantní léčby v terapii melanomu

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Ivana Krajsová, MBA
Autoři - působiště: Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: melanom, adjuvantní léčba, imunoterapie, inhibitory BRAF a MEK
Citace: Krajsová I. Postavení adjuvantní léčby v terapii melanomu. Farmakoterapie 2018;14(6):847–850.

Souhrn

Pokročilý melanom je vysoce agresivní nádor, u něhož nelze ani po radikálním odstranění vyloučit následné šíření a vznik vzdálených metastáz. Jednou z cest, jak zabránit relapsu onemocnění, je adjuvantní terapie. Nové léčebné postupy, imunoterapie monoklonálními protilátkami proti inhibičním receptorům T-lymfocytů – CTLA-4 (cytotoxický T-lymfocytární antigen 4) a PD-1 (programme death 1) – a cílená léčba inhibitory BRAF a MEK, které prokázaly jednoznačnou účinnost v terapii metastazujícího melanomu, vykazují účinnost i v adjuvantním podávání. Adjuvantní imunoterapie i cílená léčba prodlužují dobu do relapsu onemocnění, oddalují vznik vzdálených metastáz a prodlužují celkové přežití pacientů po operaci pokročilých melanomů.

Literatura

Krajsová I. Postavení adjuvantní léčby v terapii melanomu. Farmakoterapie 2018;14(6):847–850.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky