Pembrolizumab v 1. linii léčby NSCLC

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
Autoři - působiště: Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN, Olomouc
Klíčová slova: pembrolizumab, nemalobuněčný karcinom plic, NSCLC 1. linie léčby, imunoonkologie
Citace: Kolek V. Pembrolizumab v 1. linii léčby NSCLC. Farmakoterapie 2018;14(6):851–856.

Souhrn

Práce se zabývá indikacemi imunoonkoterapie v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Jsou uvedeny základní studie III. fáze, které ovlivnily nebo ovlivní klinickou praxi. Podrobně jsou diskutovány studie s pembrolizumabem, a to v 1. linii léčby, u neskvamózních i skvamózních NSCLC. Jsou uvedeny výsledky léčby ve vztahu k expresi PD-L1 a je zdůrazněna potřeba testování tohoto biomarkeru při posuzování indikací imunoonkoterapie. Studie KEYNOTE- 024 ukázala účinnost monoterapie pembrolizumabem v 1. linii léčby u pacientů s vysokou expresí PD-L1 (TPS ≥ 50 %). Studie KEYNOTE-189 ukázala účinnost kombinace chemoterapie s pembrolizumabem v 1. linii léčby u nemocných s neskvamózním karcinomem plic při expresi PD-L1 ≥ 1 %, přičemž nebyl zjištěn signifikantní rozdíl v účinnosti mezi cisplatinou nebo karboplatinou v použitém dubletu. Studie KEYNOTE-407 hodnotila účinnost pembrolizumabu v kombinaci s chemoterapií u dosud neléčených pacientů se skvamózním NSCLC. Studie vyšla pozitivně, nezávisle na expresi PD-L1, jak při podání paklitaxelu, tak nab-paklitaxelu. Cílem studie KEYNOTE-042 bylo prokázat, zda je pembrolizumab v monoterapii účinný u pacientů s expresí PD-L1 TPS ≥ 1 %. Tato studie nebyla doposud ukončena. Všechny uvedené studie ukazují další cestu léčby nemocných s pokročilým NSCLC a je otázkou času, kdy se tato léčba prosadí i v našich podmínkách.

Literatura

Kolek V. Pembrolizumab v 1. linii léčby NSCLC. Farmakoterapie 2018;14(6):851–856.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky