Kabozantinib v léčbě hepatocelulárního karcinomu

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Eugen Kubala
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Klíčová slova: kabozantinib, hepatocelulární karcinom, HCC, studie CELESTIAL
Citace: Kubala E. Kabozantinib v léčbě hepatocelulárního karcinomu. Farmakoterapie 2018;14(6):857–861.

Souhrn

Hepatocelulární karcinom (HCC) zůstává závažným celosvětovým onemocněním. Jeho výskyt vzrůstá. Až do roku 2016 byl jedinou možností systémové léčby sorafenib. Za poslední rok došlo k dramatickému rozšíření nabídky o čtyři nové léky – jedním z nich je kabozantinib. Je to perorální tyrosinkinázový inhibitor (TKI), který se zaměřuje na několik receptorových tyrosinkináz, včetně VEGFR, MET, AXL, RET, KIT a FLT3. Kabozantinib inhibuje tyrosinkinázy, které se účastní nádorové patobiologie spojené s angiogenezí VEGF, MET a AXL. Blokuje motilitu nádorových buněk, jejich invazivitu, metastazování a angiogenezi. Ve studii III. fáze CELESTIAL byl kabozantinib podáván ve 2. linii léčby HCC. Primárně sledované celkové přežití (OS) bylo jednoznačně lepší u pacientů léčených kabozantinibem a dosáhlo 10,2 měsíce (95% CI: 9,1–12,0) proti 8,0 měsíce ve skupině s placebem (95% CI: 6,8–9,4). Riziko úmrtí bylo sníženo o 24 % – HR: 0,76 (95% CI: 0,63–0,92); p = 0,005. Medián přežití bez progrese (PFS) dosáhl 5,2 měsíce (95% CI: 4,0–5,5) ve skupině s kabozantinibem a 1,9 měsíce (95% CI: 1,9–1,9) ve skupině s placebem – HR: 0,44 (95% CI: 0,36–0,5); p < 0,001. Míra objektivních odpovědí (ORR) dosáhla jen malých hodnot – parciální odpovědi dosáhla 4 % pacientů (18 ze 470) u kabozantinibu a 1 % (1 z 237) u placeba (p = 0,009). Kabozantinib je považován za základní lék v terapii pokročilého HCC, s vysokou účinností a akceptovatelnou toxicitou.

Literatura

Kubala E. Kabozantinib v léčbě hepatocelulárního karcinomu. Farmakoterapie 2018;14(6):857–861.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky