Buněčná terapie (CAR T-lymfocyty) v léčbě lymfomů

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Hematoonkologie
Autoři: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Autoři - působiště: I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: difuzní velkobuněčný B-lymfom, T-lymfocyt, CAR T-lymfocyty, axicabtagen ciloleucel
Citace: Trněný M. Buněčná terapie (CAR T-lymfocyty) v léčbě lymfomů. Farmakoterapie 2018;14(6):834–836.

Souhrn

Novou možnost v léčbě difuzního velkobuněčného B-lymfomu představuje tzv. buněčná terapie (CAR T-lymfocyty). Chimérický antigenní receptor (CAR) představuje kombinaci protilátky a T-buněčného receptoru. Jedná se o geneticky upravený receptor T-lymfocytu, jehož gen lze pomocí metod genetického inženýrství transferovat do autologního T-lymfocytu pacienta, čímž je vytvořen tzv. CAR T-lymfocyt. Na bázi technologie CAR T-lymfocytů byl vytvořen nový lék axicabtagen ciloleucel, jehož účinnost a bezpečnost byla prověřena ve studii ZUMA-1.

Literatura

Trněný M. Buněčná terapie (CAR T-lymfocyty) v léčbě lymfomů. Farmakoterapie 2018;14(6):834–836.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky