Nivolumab v léčbě starších pacientů s pokročilým skvamózním NSCLC – výsledky z italského programu EAP

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Plicní karcinom je primárně onemocněním starší populace. V západním světě je medián věku při diagnóze 70 let, s většinou nových případů zachycených u pacientů ve věku nad 65 let. Tím, že v industrializované části světa narůstá podíl starších pacientů v obecné populaci, dochází i k vzestupu incidence plicních karcinomů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky