Asociace mezi imunitními nežádoucími účinky a klinickým prospěchem u pacientů s pokročilým NSCLC léčených nivolumabem

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) tvoří asi 85 % všech plicních nádorů. Představují jej hlavní dva histologické subtypy – adenokarcinom a skvamózní karcinom. Standardní možností protinádorové léčby NSCLC je v současnosti vedle chirurgie, chemoterapie a radioterapie také imunoterapie, která využívá mimo jiné tzv. checkpoint inhibitory.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky