Nivolumab v léčbě NSCLC – užívání, současná praxe a ekonomické hodnocení ve Francii

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

V roce 2016 mohl být nivolumab, v souladu s francouzskou registrací, indikován k léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) ve stadiu IIIB/IV, a to po progresi onemocnění na chemoterapii založené na platině a po léčbě tyrosinkinázovými inhibitory u pacientů s mutací EGFR. Francouzské ministerstvo zdravotnictví, resp. jeho pracovní skupina OMEDIT (Observatory of Drugs, Medical Devices and Therapeutic Innovations), se rozhodly provést analýzu užívání nivolumabu, včetně hodnocení stavu současné praxe a ekonomických dat spojených s touto léčbou v regionech Bretagne a Pays de la Loire.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky