Účinnost a bezpečnost paklitaxelu a karboplatiny ± bevacizumab v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu – systematický přehled a metaanalýza

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Nemalobuněčný plicní karcinom (NSCLC) je nejčastějším maligním nádorem plic. Pacienti s pokročilým nebo metastatickým onemocněním mají velmi špatnou prognózu. V jejich léčbě se uplatňuje kombinovaná chemoterapie (CHT) na bázi platiny, která přináší medián celkového přežívání (OS) kolem 8 měsíců. Protilátka proti růstovému receptoru cévního endoteliálního faktoru bevacizumab je v kombinaci s CHT používána v 1. linii léčby pacientů s pokročilým NSCLC. Přidání bevacizumabu ke kombinaci platiny s dalšími cytostatiky (gemcitabin, paklitaxel, docetaxel) bylo hodnoceno v mnoha studiích, které přinesly různorodé výsledky. Tato studie přináší souhrnná data o účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu v kombinaci s paklitaxelem a karboplatinou (PC).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky