Účinnost a snášenlivost neoadjuvantního režimu s pertuzumabem v léčbě HER2+ lokalizovaného karcinomu prsu

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

U přibližně 20 % pacientek s karcinomem prsu je v nádorových buňkách detekována zvýšená exprese HER2 (receptor pro lidský epidermální růstový faktor) – tento karcinom, označovaný jako HER2-pozitivní (HER2+), reprezentuje agresivní podtyp nádorů prsu. Prognózu tohoto onemocnění výrazně zlepšil až příchod trastuzumabu, humanizované monoklonální protilátky cílené proti HER2. Přidání trastuzumabu k adjuvantní chemoterapii u pacientek s lokalizovaným nádorem přineslo snížení rizika relapsu o 50 % a redukci mortality o 30 %. Ovlivnění mortality a morbidity pacientek s metastatickým onemocněním však dále zůstávalo klinickou výzvou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky