Adjuvantní podávání pertuzumabu a trastuzumabu v léčbě časného HER2-pozitivního karcinomu prsu – studie APHINITY

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Kombinace trastuzumabu, monoklonální protilátky proti extracelulární doméně HER2, s adjuvantní chemoterapií významným způsobem zlepšila léčebné výsledky u pacientek s časným HER+ karcinomem prsu. Bylo prokázáno, že taková léčba vede ke snížení rizika rekurence onemocnění a úmrtí. Proto je kombinace chemoterapie a jednoho roku léčby trastuzumabem v současné době standardem péče o tyto nemocné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky