Bezpečnost a účinnost trifluridin/tipiracilu u předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem v reálné praxi – předběžné výsledky studie PRECONNECT

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Trifluridin/tipiracil (TRI/TIP) je kombinovaný přípravek složený z analoga thymidinu (trifluridin) a inhibitoru thymidinfosforylázy (tipiracil hydrochlorid). Registrován je ve více než 48 zemích světa pro léčbu pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC), ve 3. linii, po dvou předchozích progresích. Jak je patrné, mechanismus účinku TRI/TIP je odlišný od 5-fluorouracilu (5-FU) a účinnost TRI/TIP byla pozorována i u nemocných refrakterních vůči 5-FU.

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky