Účinnost a bezpečnost baricitinibu v léčbě revmatoidní artritidy u pacientů s neadekvátní odpovědí na csDMARD nebo bDMARD – metaanalýza randomizovaných studií

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Revmatoidní artritida (RA) je systémové a autoimunitní onemocnění, ve kterém hrají důležitou roli autoimunitní reaktivní buňky a řada cytokinů. Terapeutickými cíli jsou dosažení klinické remise aktivity onemocnění a omezení dlouhodobé destrukce kloubů. Bylo dokumentováno, že kombinované použití biologických a konvenčních syntetických chorobu modifikujících antirevmatických léků (bDMARD a csDMARD) v léčbě RA je účinnější než jejich použití v monoterapii. Rostoucí počet studií však informuje, že podávání csDMARD či bDMARD již u řady pacientů nevede k léčebné odpovědi nebo se u nich projevuje nesnášenlivost této léčby. Proto byly vyvinuty další modality léčby RA, např. malé molekuly cílené na kinázové proteiny, jako jsou Janusovy kinázy (JAK).

Komentář ke studii

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky