Enzalutamid v léčbě mužů s nemetastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty – studie PROSPER

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Muži s nemetastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (CRPC) a rychle se zvyšujícími hodnotami antigenu PSA patří do skupiny pacientů s vysokým rizikem pro vznik a rozvoj metastáz. Medián přežití bez kostních metastáz se u těchto mužů pohybuje v rozmezí 25 až 30 měsíců. Riziko metastatického onemocnění je asociováno zejména se zvyšujícími se hladinami PSA a zdvojovacím časem PSA 10 měsíců a méně.

Komentář ke studii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky