Tofacitinib u pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou léčebnou odpovědí na DMARD – souhrnný přehled studií III. fáze

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Revmatoidní artritida (RA) je chronické progresivní zánětlivé onemocnění, spojené s výraznou morbiditou a sníženou kvalitou života. V 1. linii léčby pacientů s RA jsou doporučovány konvenční syntetické chorobu modifikující léky (csDMARD), jako například metotrexát (MTX), jejich podání je často následováno aplikací biologických léků (bDMARD), nejčastěji inhibitorů TNF-α. Dosud bylo registrováno mnoho bDMARD s různými mechanismy účinku, přesto však stále existuje nezanedbatelné množství pacientů s aktivní, nedostatečně kontrolovanou RA, kteří těmito léky nemohou být léčeni – ať již kvůli kontraindikacím, nežádoucím příhodám, či nutnosti parenterálního podávání. Část pacientů v průběhu léčby bDMARD navíc ztrácí klinickou odpověď. Proto přetrvává potřeba dalších léků s alternativními mechanismy účinku.

Komentář ke studii

MUDr. Leona Procházková, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky