Tofacitinib v léčbě revmatoidní artritidy – devítiletá data o bezpečnosti a účinnosti

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Tofacitinib je perorální lék ze skupiny inhibitorů Janusových kináz, který je mimo jiné indikován k léčbě středně těžké až těžké aktivní revmatoidní artritidy (RA). Účinnost a bezpečnost tofacitinibu v této indikaci byla dokumentována v klinických studiích II. a III. fáze, a to při dávkování 5 mg a 10 mg 2x denně, buď v monoterapii, nebo v kombinaci s konvenčními syntetickými chorobu modifikujícími antirevmatickými léky (csDMARD), zejména s metotrexátem (MTX). Známy jsou výsledky studií, v nichž byli pacienti léčeni po dobu 24 měsíců, publikována byla data i z dlouhodobých extenzí studií (LTE), dosud s dobou trvání 105 měsíců. V předložené práci jsou uvedena aktuální data o léčbě tofacitinibem, která byla shromažďována déle než 9 let.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky