Bemiparin vs. enoxaparin u pacientů s hlubokou žilní trombózou

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Žilní tromboembolismus (VTE), tedy hluboká žilní trombóza (DVT) a plicní embolie (PE), jsou onemocnění spojená s významnou morbiditou a mortalitou – v recentní dánské studii činila 30denní mortalita v souvislosti s DVT 3,0 % a v souvislosti s PE až 31 %. Přibližně u 30 % pacientů s hlubokou žilní trombózou dochází během následujících 10 let k rekurenci, přičemž riziko rekurence VTE je nejvyšší během prvních 6–12 měsíců. Dlouhodobé komplikace DVT zahrnují posttrombotický syndrom, jenž postihuje 20–50 % nemocných s DVT, a chronickou tromboembolickou plicní hypertenzi, která se objevuje u 2–4 % pacientů.

Komentář ke studii

MUDr. Petr Magrot

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky