Dabrafenib a trametinib v kombinované terapii – poolovaná analýza tříletých dat zaměřená na prediktivní faktory ovlivňující výstupy léčby

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Pro optimalizaci individualizované léčby melanomu je nutné identifikovat prediktivní faktory, které přinášejí dlouhodobý prospěch. S tímto cílem již proběhla poolovaná analýza výsledků randomizovaných studií s dabrafenibem a trametinibem – doba sledování byla 20 měsíců. Jako prediktivní faktory pro přežití bez progrese (PFS) a celkové přežití (OS) zde byly určeny zejména výchozí hodnoty laktátdehydrogenázy (LDH) a počet orgánů zasažených metastázami. Do současné doby nebylo uskutečněno vyhodnocení dlouhodobého sledování léčby dabrafenibem a trametinibem, které by výsledky zmiňované předchozí analýzy potvrdilo. S tímto cílem byla provedena předložená poolovaná analýza.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky